Tuần lễ không tiền mặt airpay 26/11 – 30/11

   🏧 TUẦN KHÔNG TIỀN MẶT AIRPAY
Từ 26/11 – 30/11=> Link: http://bit.ly/2lGFPfh
➡️ DÀNH CHO TK MỚI:

-   Hoàn 50k khi mua sắm trên Shopee  
-   Hoàn 50k khi thanh toán nạp điện thoại, hóa đơn điện, mua voucher "Deal gần bạn"  
-   Hoàn 100k khi mua vé máy bay.

➡️ DÀNH CHO TK CŨ

- Mã AP100 hoàn 10% max 100k toàn ngành shopee

➡️ SĂN VOUCHER GIỜ VÀNG:

12h trưa mỗi ngày từ 26-30/11 săn mã hoàn xu:

- Hoàn 100k đơn từ 500k khi thanh toán qua Airpay
- Mã  50k đơn từ 200k khi thanh toán qua Airpay